Услугата Барање за е-Фактура, преставува, Ваше барање испратено до фирмата УрбанСолитер, за доставување на фактурите за извршени услуги во електронски облик на Ваша електронска адреса.

  1. Во менито е-Услуги, со избор на копчето Барање за е-Фактура, влегувате на страна каде се наоѓа образец, кој преставува барање за да можете фактурите да ги добивате во електронски облик.
  2. Потребно е да ги исполните сите полиња од образецот.
  3. Да се запознаете со Општите услови за користење на електронски медиуми за комуникација со Урбан Солитер.
  4. Потребно е дададете согласност за   Изјавата во образецот, со активирање на дугмето   Во целост се согласувам со подолу наведената изјава.
  5. Со активирање на дугмето Испрати копија до вас, ќе биде испратено Барането за е-Фактура и на Ваша електронска адреса
  6. Со активирање на копчето Прати, се врши испраќање на Барњето за е-Фактура.