УРБАНСОЛИТЕР

Димитар Влахов 14

(зграда Кјуби)

046/264-801

  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER

УРБАН СОЛИТЕР - ГАЛЕРИЈА

Партизанска бр. 24 Кеј 1 Поправка на покрив

 

Туристичка 32/2 Поправка на покрив

 

Туристичка 32/1 Санација на одводна цевка

 

Пере Тошев 15 Поправка на покрив

 

Дејан Војвода 45/1 Санација на доводна цевка

 

Ванчо Николески 3/3

 

Ѓорче Петров лам. 3 промена на олуци

 

Туристичка лам 3/3 поправка на олук  -АСНОМ ББ чистење градешен шут