УРБАНСОЛИТЕР

Димитар Влахов 14

(зграда Кјуби)

046/264-801

  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER
  • URBANSOLITER

Урбан Солитер има потреба од соработка со:

  • фирми за одржување на лифтови
  • фирми за изведба и одржување  на кровни конструкции
  • фирми за монтажа, одржување  и чистење на олуци
  • фирми за одржување на водоводна и канализациска мрежа