1. За да можете да ја користите услугата е-Сметка, мора да испратите Барање за е-Фактура (барање за електронска достава на фактурите)
  2. Сите корисници со испраќање на Барање за е-Фактура, ќе добијат на својата електронската адреса, корисничко име и лозинка.
  3. Во менито е-Услуги, со избор на копчето е-Сметка, влегувате на страна, каде пишува ,,Добредојдовте на Вашата е-Сметка 20˝ , треба да се внесат корисничко име и лозинка, што сте ги добиле на вашета електронска адреса и го избирате копчето за најава.
  4. Со успешно извршена најава влегувате на страна каде имате преглед на сите ваши фактури (платени и не платени).
  5. Од овде имате можност:
  • да ја платите фактурата која сте ја избрале,
  • да ја погледнете содржината на фактурата,
  • да ја превземите фактурата,