- управување
- одржување
- чистење

на станбени и деловни простории

Со нашите услуги ќе добиете

пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи

Да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот!

- пристап до сите заеднички документи
- преглед на извршени услуги
- преглед на материјални трошоци

- поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса

- преглед на вашите платени и не платени фактури
- избор на фактурите кои сакате да ги платите
- елктронско плаќање на вашите фактyри

arrow
arrow
About The JD Chicago

Ваш најдобар сосед !

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

НАШИ УСЛУГИ

Управување

Заедно можеме да бидеме добри домаќини.

Одржување

Одржување на станбените и деловните објекти.

Чистење

Чистење на станбени и деловни објекти.

Уредување

Уредување на околината

 • Управување
 • Одржување
 • Чистење
 • Уредување

Упатство за користење на услугата е-Управител

Услугата е-Управител ви овозможува пристап до сите заеднички документи кој се однесуваат на објектот каде се наоѓа Вашиот станбен или деловен простор. Преглед на  сите активности:

  -планирани активности, 

-извршени услуги, 

-преглед на материјални трошоци, 

-поднесени барања и предлог одлуки и др.

За да можите да ја користите услугата е-Управител мора да креирате корисничко име. 

 1. Треба да пристапите на паѓачкото мени од е-Услуги,
 2.  Го бирате  менито е-Управител и се отвара ново паѓачко мени 
 3.  Го бирате линкот креирај корисничко име.
 4.  Со креирањето на корисничко име се испраќа барање за е-Управител.
 5. Потребно е да ги исполните сите полиња од образецот.
 6.  Да се запознаете со Општите услови за користење на  електронски медиуми за комуникација со Урбан Солитер
 7. Потребно е да дадете  согласност за   Изјавата во образецот, со активирање на дугмето   Во целост се согласувам со подолу наведената изјава.
 8. Со активирање на дугмето Испрати копија до вас, ќе биде испратено Барането за е-Управител и на Вашата електронска адреса.
 9.  Со активирање на копчето Испрати, се врши испраќање на Барњето за е-Управител.
 10. На Вашата електронска адреса во рок од неколку работни дена ќе добиете корисничко име и шифра.
 11. Во паѓачкото мени е-Услуги го бирате паѓачкото менито е-Управител, па линкот Најави се.
 12. Со успешно најавување на страната ќе пристапите до документите кои се однесуваат на Вашиот објект.

Локација - како полесно да не најдете?