- управување
- одржување
- чистење

на станбени и деловни простории

Со нашите услуги ќе добиете

пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи

Да го вратиме вистинскиот изглед на станбените објекти, да ја вратиме убавината и среденоста во градот!

- пристап до сите заеднички документи
- преглед на извршени услуги
- преглед на материјални трошоци

- поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса

- преглед на вашите платени и не платени фактури
- избор на фактурите кои сакате да ги платите
- елктронско плаќање на вашите фактyри

arrow
arrow
About The JD Chicago

Ваш најдобар сосед !

 

Во годините што изминаа и денес, многу е мала грижата за станбените и деловните објекти. Оставени на забот на времето, се влошуваат условите за нивно нормално користење и многу брзо ја губат својата вредност на пазарот. Истото ќе се случи и со новите објекти, ако не се направат промени.

Фирмата Урбан Солитер извршува работи поврзани со управување, одржување и чистење на станбени и деловни објекти. Понудените услуги ќе им обезбедат на сите наши побарувачи пријатни услови за живеeње, работење и извршување на нивните секојдневни задачи. Водиме грижа за беспрекорно работење и долготрајно зачувување на вредноста на станбените и деловните објекти. Повремените оштетувања и дефекти ги отстрануваме брзо и стручно.

Новиот Закон за домување дава можност да се погрижиме за објектите. Со заедничка помош да ги вратиме условите за нормално користење, безбедност, топлина и нивна вистинска вредност на пазарот.

НАШИ УСЛУГИ

Управување

Заедно можеме да бидеме добри домаќини.

Одржување

Одржување на станбените и деловните објекти.

Чистење

Чистење на станбени и деловни објекти.

Уредување

Уредување на околината

 • Управување
 • Одржување
 • Чистење
 • Уредување

полињата со * се задолжителни

Во овој дел се наоѓаат документи само за регистрирани корисници.

Доколку не сте регистрирани ве молиме креирајте корисничко име. После пополнување на формуларот во рок од два работни дена на вашата електронска пошта ќе добиете податоци за пристап.

Ако сте регистрирани најавете се со вашето корисничко име и шифра.

е-Услуги

Упатство за користење на услугата е-Управител

 • пристап до сите заеднички документи
 • преглед на извршени услуги
 • преглед на материјални трошоци 

Упатство за користење на услугата барање за е-Фактура

 • поднесување на барање за добивање на фактурите за извршени услуги на Ваша електронска адреса 

Упатство за користење на услугата е-Сметка

 • преглед на вашите платени и не платени фактури
 • избор на фактурите кои сакате да ги платите
 • елктронско плаќање на вашите фактyри

Локација - како полесно да не најдете?